Spain Property
Polsk Dansk Norsk Svensk Engelsk
 Forside   Køberkartotek   Søg ejendom   Værd at vide   Formularer   Om os 
 Til salg   Golf ejendomme   Stærkt nedsatte priser   Salg fra banker   Luksus ejendomme   Første række   Hoteller, Pensionater, B&B 
    

 Ejendomme | Boliger i Spanien

Søg på referencenummer
 

 

  Søg ejendomme >>
 

 Kategorier af ejendomme
 
 Lejlighed 11023  
 Villa 8059  
 Byhus 2877  
 Grund 1155  
 Erhverv 1011  
 Studio lejlighed 191  
 Golf ejendomme 2221  
 Nedsatte priser 868  
 Bank tvangauktioner 35  
 Luksus- ejendomsinvestering 3176  
 Strand ejendomme 1964  
 Hotel, Hostel, B&B 181  

List of popular categories  
 
 Populære provinser | områder
 
 Malaga 21045  
 Alicante 2111  
 Cadiz 443  
 Granada 222  
 Mallorca 207  
 Valencia 115  
 Almeria 98  
 Murcia 75  

 Populære byer
 
 Estepona 1831  
 Marbella 1325  
 Nueva Andalucia 1047  
 Fuengirola 869  
 Benahavis 605  
 Puerto Banus 570  
 Calahonda 551  
 Benalmadena Costa 533  
 Benalmadena 480  
 Mijas 459  
 
List of popular cities  
 
 Abonnér på nyhedsbrev
 
Enter your email address
 
 
 
Huelva<br>Costa del la Luz Cadiz<br>Costa de la Luz Malaga<br>Costa del Sol Granada<br>Costa Tropical Almeria<br>Costa de Almeria Murcia<br>Costa Cálida Alicante<br>Costa Blanca Mallorca Tenerife Gran Canaria
 Forside » Spanien genskaber den spanske fremtid med 10 nye reformer i 2013

 Spanien genskaber den spanske fremtid med 10 nye reformer i 2013  

Den spanske regering genopbygger den spanske fremtid med 10 reformer i 2013

 

De 10 nye spanske reformer

10 reformer og lovsæt der skal medvirke til at øge demokratiet og økonomien midt i den dybe politiske krise i Spanien.

Så seriøs ødelæggende som Spaniens økonomiske krise har været, med sin dramatiske seks millioner arbejdsløse og den generelle nedgang i livskvaliteten, blegner det sammenlignet med den politiske og institutionelle krise i nationen - forværret af voksende mistanke om ulovlig partifinansiering i store dele af regeringen og i den øvrige offentlige sektor. Denne situation falder tidsmæssigt sammen med afslutningen af ​​en historisk cyklus og begyndelsen på en ny æra fyldt med usikkerhed. Nogle af de spørgsmål der har været på bordet handler ikke udelukkende, men hovedsagelig om Spanien, men også om resultatet af globaliseringen og de ​​vanskeligheder mange lande har, i deres bestræbelser på at tilpasse sig de nye regler for det globale spil. Bekymring over fremtiden for den Europæiske Union og den fælles valuta er blandt de ubalancer, der påvirker vores nationale situation - en situation, der kræver globale, fælles løsninger, der helt falder udenfor omfanget af Spaniens politiske og sociale ledere, selvom sidstnævnte har pligt til at samarbejde for at overvinde disse omstændigheder. Men vi står også overfor en række problemer, der opstod inden for vores grænser, og som kræver hurtige og drastiske løsninger.

De fleste af de institutioner har sin oprindelse fra omkring 1978 forfatningen, og det sociale system der blev skabt dengang, er klart ude af stand til at klare de stigende udfordringer og i særdeleshed dem der kommer i den nærmeste fremtid. De ofre man har påtvunget borgerne ved sparepolitik har skabt en voksende følelse af skepsis overfor ledernes evne til at leve op til de krav de er blevet stillet overfor. Midt i anklager om korruption, miskrediteres den jævne politiske klasse. Der er klager over ineffektivitet og protester, om krænkelser af rettigheder, som folk hidtil havde permanent ret til. Derfor findes en voksende folkelig uvilje til det system, der førhen skabte det højeste niveauer af velstand, demokrati og frihed, i hele Spaniens historie. Alt dette sker midt i et generationsskifte der kun afspejler store vanskeligheder, hvor unge unge står uden job, samt at deres berettigede utilfredshed daglig udtrykkes i de sociale medier.

I tider som disse, konfronteret med stigende opsplitning på alle niveauer bliver det nødvendigt at forsvare kontinuiteten af demokratiet og af økonomiske og sociale fremskridt. Man er nødt til at sikre, at de grundlæggende værdier, som en overgang berettigede til demokrati ikke farer vild i den aktuelle turbulens. Man har brug for at sikre, at de nye generationer spiller en fremtrædende rolle i de ændringer der skal til, og som skal finde sted inden for magtens korridorer. I udviklingen af ​​et nyt samfund, er det deres ret og deres pligt, også at sikre, og at huske på erfaringerne deres forældre har fra den seneste tid, og fra tidligere tider i Spanien.

Disse paradokser, som er i modsætning til den slags overgangsperiode vi ser nu, og som genopliver spøgelser fra Spaniens mest tilbagestående sektorer, har mange forsøgt at trykke på, men tværtimod skal det medvirke til at grave dybere ned i vores demokratiske værdier og forberede det spanske samfund til udfordringerne i det 21. århundrede. For at gøre det, skal denne nye overgang hvile på konkrete, hurtige reformer. Blot tilliden til, at tiden vil hjælpe med at løse problemerne er en alvorlig fejltagelse. Tiden arbejder imod, og tingene kan kun blive værre med en lammet regering, som især borgerne ikke længere har tillid til.

Spanierne spørger med rette sig selv, hvad der skal gøres. Svaret er ikke svært, selv om gennemførelsen af ​​de foranstaltninger, der helt sikkert skal til, bliver utrolig udfordrende. Hvad der følger er en række af opgaver, der kan og skal hjælpe til at redde systemet. Naturligvis kan disse forslag diskuteres, men der bør ikke være nogen tvivl om den utvetydige karakter af de underliggende problemer. Hvis disse problemer ikke løses så hurtigt som muligt, vil borgeren uvilje imod systemet ende med en afmagt af uhørte dimensioner.

 

1. Ny partilov i Spanien

Denne reform skal sikre intern demokrati og gennemsigtighed i de politiske grupper. Der skal pålægges et gennemsigtigt finansieringssystem og gennemføres en effektiv kontrol af partiets regnskaber på årsbasis, med sanktioner der går så langt som til parti opløsning, hvis reglerne bliver overtrådt. Loven kan bindes i de regler, der er fastsat i udkastet til Transparency loven, og det bør tillade borgerne at anmode om dokumenter vedrørende de indre funktioner af enhver part. Tjenestemænd, som er tiltalt i retssager bør suspenderes fra deres parti hverv, indtil deres situation er afklaret.  

2. Ny valglov i Spanien

Det er nødvendigt at erstatte det nuværende lukkede listesystem med et andet, der lader borgerne tilbageholde deres stemme fra bestemte kandidater, som de finder uværdige for deres tillid. Der skal være en revurdering af det forfatningsmæssige princip, der sætter provinsen som valgkreds, i tilfælde af Senatet, skal regionen være referencen. Fordelingen af pladser skal opmuntre proportionalitet på en sådan måde, at hver af de valgte stedfortrædere repræsenterer et rimeligt sammenligneligt antal vælgere. Kampagne-finansiering skal være gennemsigtig og kampagner skal være kortvarige, idet deres nuværende varighed er unødvendig i et samfund med så mange forskellige kommunikationsmidler. Klare, effektive kriterier skal etableres for at gøre korrekt brug af de sociale medier under valgkampe.  

3. Administrativ reform

Denne reform skal modernise den offentlige forvaltning og fjerne overlapning af strukturer og opgaver for at tilpasse den spanske stats størrelse og udgifter til det spanske samfund og de ​​særlige kendetegn ved den territoriale organisation i Spanien og Den Europæiske Union (EU). Det er vigtigt at reducere antallet af eksisterende kommuner. For at bruge teknokrater er det nødvendigt at regulere borgmestres løn, og få uafhængige organer til at overvåge budgetter samt revidere det offentlige system, der er porten til tjenestemandspensioner. Den grundlæggende tanke er at hjælpe professionalisere den øverste ledelse, og begrænse de politiske udnævnelser af højtstående embedsmænd, og give muligheder, i de tilfælde, hvor der virkelig er brug for at adskille konstruktiv og destruktiv interferens. I modsætning til hvad der sker nu, skal der være adgang til oplysninger om den offentlig ledelse skal kunne udleveres, hvilket gør ledere mere ansvarlige.

4. Reformering af det spanske kongehus

For at fordele pligter og ansvar i det spanske kongehuse, skal parlamentet regulere hvordan den kongelige families funktioner garanterer absolut gennemsigtighed af udgifter - ikke kun i forhold til fysiske personer, men til den generelle drift af den kongelige husholdning. Ligesom Parti loven, skal der være et link til reglerne fastsat i gennemsigtighedsdirektivets lov.  

5. Konvention om beskæftigelse og pensioner

Den spanske regering, de politiske partier, fagforeninger og erhvervsorganisationer må gå sammen om en konsensus om at fuldføre en arbejdsmarkedsreform, som skal korrigeres for mangler og ubalancer. Så snart grundlaget for ansættelser og afskedigelser er blevet etableret, er det vigtigt at tilskynde til en politik med aktiv jobskabelse i et land med seks millioner arbejdsløse. Et program for direkte tilskud (nationale og europæiske) skal være rettet mod små og mellemstore virksomheder for at tilskynde dem til at skabe arbejdspladser, især for unge mennesker. Denne pagt skal understøttes af europæiske fonde inden for rammerne af en euro - zone -aftalen. Støtten er i øjeblikket budgetteret af EU, men er fuldstændig utilstrækkelig til at tackle problemets alvor. Det er nødvendigt reformere pensionssystemet dybere end hidtil, med hensyntagen til ældres længere levetid. Ingen politisk parti kan ensidig lave denne reform, uanset hvilken form for et parlamentarisk flertal den nyder. Derfor er det nødvendigt at sikre bæredygtigheden af systemet og forbedre sammenhængen mellem bidrag og pensions udbetalinger.  

6. Reform af retssystemet i Spanien

Den dømmende magt er den eneste statsmagt, der ikke er blevet demokratisk under Transition. Som udbydere af en offentlig tjeneste, skal dommerne være bedre og mere effektivt organiseret, og har adgang til flere ressourcer og midler. Det er nødvendigt at forbedre koordineringen af ​​retssystemet, som i øjeblikket har arbejdstagere fra op til fem forskellige retsinstanser, som igen svar på centrale eller regionale myndigheder, afhængigt af sagen. Begreberne lighed for loven, er retten til en effektiv beskyttelse mod dommere og retten til en retfærdig rettergang reduceres ofte i praksis blot erklæringer om formålet, da domstolene aldrig arbejde hurtigt og de ​​er heller ikke altid effektiv, hvilket betyder, at antallet af dommere skal øges væsentligt. Retsplejeprocedurerne skal revurderes for at sikre grundlæggende garantier fastholdes samtidig opfylde hurtigere forsøg, og tilstrækkelig beskyttelse af uskyldsformodningen fra de såkaldte " tv overbevisning. " Regeringen skal også falde sin nuværende politik, der klasker advokatomkostninger på fælles retsprocedurer.  

7. Konvention om det spanske uddannelsessystem

Folkeoplysning politikker og skole pensa kan ikke ændres, hver gang et nyt parti når magten. Fremtiden for avancerede økonomier hviler på strategier for uddannelse af den menneskelige kapital og forskning. Vi skal skabe grundlaget for at sikre dette mål og at opstille kriterier til at styre ressourcerne, skabe incitamenter og introducere tilsyn, uanset de politiske tendenser i partiet ved magten. Private uddannelsescentre, der drager fordel af offentlige tilskud ( colegios concertados ) skal garantere lige muligheder, og afstå fra diskriminerende praksis baseret på køn eller religion. Offentlige evalueringer af skolerne skal udvikles på en sådan måde, at resultaterne vil påvirke karrieren for skolelederne.

8. Konvention om folkesundhed i Spanien

Det er nødvendigt at bevare og forbedre det offentlige sundhedsvæsen for at opretholde det høje niveau af service, som vi har opbygget gennem årene, og som gjorde den spanske model, uanset hvad dens mangler, noget værd at støtte og perfektionere. Staten skal garantere universel sygeforsikring, og rette de fejl opdaget på det tidspunkt for aflevering management over til de regionale regeringer. Det er nødvendigt at overvåge resultaterne af den offentlige forvaltning og føre tilsyn med, at aftaler med partnervirksomheder er beæret, fjerne muligheden for offentlige investeringer, der udelukkende gavner private ledere. Et sådant program vil kræve stor enighed blandt de politiske partier.

9. Spanien - En føderal stat

Den spanske " tilstand autonomier ", skal omdannes til en typisk føderal model, der etablerer en lukket, specifik liste over statens beføjelser og tilskrivninger, samtidig med at delstater til at udvikle deres egen kapacitet til selvstyre uden indblanding udefra, om grundlag af principperne om fælles ansvar og effektivitet. Denne reform indebærer overhale de regionale finansieringssystem, revidere den måde magten er uddelegeret til regionerne og tackle de regionale regeringers finanspolitiske ansvar underskud. Mange forfatningsmæssige lærde mener, at denne transformation, hvilket ville give nationalismen et nyt rum, er ikke så vanskeligt at skabe, hvis der er en reel politisk vilje til at gennemføre den.

10. Reform af den spanske forfatning

Dette program til at tage tilbage vores politiske liv kræver en reform af 1978 forfatningen på mange fronter. Reformen i sig selv er ikke målet, men blot et redskab til at håndtere de nye realiteter. I modsætning til hvad mange folk tror - af frygt for at indlede en sådan proces vil kun tilføje mere kaos til en allerede forvirret situation, - den bedste måde at begynde at sætte nogle orden i den nuværende rod er at tilpasse vor Carta Magna til de tider - til stede og fremtiden - ved at strømline sin ordlyd afhænde det af sine bånd til fortiden, og indarbejde spørgsmål beskæftiger sig med den nye globale, digitale samfund, der ikke eksisterede, da den først blev formuleret. Denne reform skal ske gennem lovligt etablerede procedurer, og ledes af en kongressens udvalg med proportional repræsentation af alle parter på det politiske spektrum, som ikke nødvendigvis afspejler det aritmetiske af magt, der kom ud af valget i 2011, men alligevel respekterer saldi, der kom ud af stemmerne ved den lejlighed.

Det er op til vores politiske ledere til spydspids et projekt af denne art, selv om de er klar over deres manglende popularitet og troværdighed blandt spanierne. Hvis de er i stand til at gøre dette, stiger over partipolitik og tørst efter magt, kan Spaniens institutionelle krise stadig afværget. Men hvis jaget af den offentlige mening og skyggerne fra deres fortid, vores ledere er fortsat fast selvoptaget samtidig ignorere borgernes anbringender for forandring, så regimet født ud af 1978 forfatningen vil køre unødvendige risici i den nærmeste fremtid.Spain Property via RSS FeedFly til Spanien, besigtigelse, gratis fly, refunderet flyrejse
Lån i Nykredit til køb af bolig i Spanien
Køb & Udlejning i Spanien
Spain Property - East of Malaga, Competa, Axaequia, Spain
Spain Property - Costa Blanca, Spain
Spain Property - Costa Tropical, Granada, Spain
Spain Property - Almeria, Spain
Spain Property - Mallorca - Bellares, Spain
blandet
Forside | Til salg | Golf ejendomme | Usædvanlig nedsatte priser | Salg fra banker | Nyttige blanketter |  Værd at vide | Om os  |  Køberkartotek | Søg ejendom |  Formularer |  Kontakt

Copyright © 2000-2019 |  Spain Property, c/o Bornholm Erhverv, Tingstedvejen 15, DK-3700 Rønne. Tel (DK) +45 60 64 20 58 * Tel/Fax (ES) +34 951 242 690
Lejligheder | Lejligheder i stueplan | Lejligheder i mellemplan | Penthouse lejligheder | Studio lejligheder | Studio lejligheder stueplan | Studio lejligheder mellemplan | Penthouse - Studio lejlighederHuse | Villaer | Halve dobbelthuse | Rækkehuse | Landejendomme | Byhuse | Fritliggende byhuse | Byhuse - halve dobbelthuse | Byhuse - rækkehuse | Grunde | Grunde med projekt og byggetilladelse | Byggegrunde til boliger | Byggegrunde til erhverv | Erhverv | Barer | Restauranter | Natklubber | Herberger | Bed & Breakfast | Forretningslokaler | Kontorlokaler | Garager | Virksomheder - igangværende | Landbrug til salg | Blandet erhverv | Golfejendomme | Golfvillaer | Golfhuse | Golflejligheder | Golf - Studio lejligheder | Grunde - golf | Golf - erhverv | Estepona | Marbella | Nueva Andalucia |  Puerto Banus | Calahonda | Riviera Del Sol | Fuengirola | El Campello | Elviria | San Pedro De Alcantara