Spain Property
Polsk Dansk Norsk Svensk Engelsk
    
 Søg ejendom 

 Ejendomme i Spanien

Søg på reference nummer
 

 

  Søg ejendomme >>
 

 Kategorier af ejendomme
 
 Lejlighed 6315  
 Villa 5831  
 Rækkehus 2076  
 Grund 1485  
 Erhverv 940  
 Studio lejlighed 79  
 Golf Properties 1313  
 Bargain Properties 377  
 Bank Repossessions 96  
 Luxus Property Investment 3322  
 Beach Front 976  
 Hotel, Hostel, B&B 160  

List of popular categories  
 
 Provinser | områder
 
 Malaga 12056  
 Alicante 3766  
 Cadiz 314  
 Murcia 285  
 Mallorca 167  
 Granada 120  
 Almeria 16  
 Valencia 2  

 Populære byer
 
 Estepona 1254  
 Marbella 659  
 Fuengirola 614  
 Nueva Andalucia 577  
 Benahavis 560  
 Calpe 485  
 Mijas 382  
 Puerto Banus 295  
 Calahonda 288  
 Benalmadena 249  
 
List of popular cities  
 
 Nyhedsbrev | opdatering
 
Indsæt din email address
 
 
 
 
Huelva<br>Costa del la Luz Cadiz<br>Costa de la Luz Malaga<br>Costa del Sol Granada<br>Costa Tropical Almeria<br>Costa de Almeria Murcia<br>Costa Cálida Alicante<br>Costa Blanca Mallorca Tenerife Gran Canaria
 Forside » Nyttige blanketter & dokumenter

 Downloads  
Ansøg Nykredit om lån til køb af din spanske bolig
Finansier din bolig i Spanien med et lån fra Nykredit. Husk dog at Nykredits belåning er begrænset til ejendomme der ligger indenfor byzone (urban), og ejendommen skal helst ikke ligge længere væk end 15 km. fra kysten.
 
Blanket til ansøgning om NIE nummer
 
EU-Sygesikringsbeviset i Spanien
Publikation om hvordan du kan kun få refusion af behandlingsudgifter, hvis du har overholdt de regler, som personer sygesikret i Spanien skal overholde.
 
Pensionist - Partsrepræsentation
Brug denne blanket, hvis du ønsker at lade en anden person repræsentere dig i din sag i Pensionsstyrelsen. Det betyder, at al mundtlig og skriftlig kontakt foregår mellem Pensionsstyrelsen og partsrepræsentanten, som således træder i dit sted. Du vil dog få en kopi af Pensionsstyrelsens bekræftelse på, at de behandler din sag, og en kopi af afgørelsen.
 
Pensionist - Begrænset fuldmagt
Brug denne blanket, hvis du ønsker at give en person en fuldmagt med begrænsede rettigheder i din sag i Pensionsstyrelsen. Skriv i fuldmagten, hvad du giver personen fuldmagt til. Udfyld og underskriv blanketten og send den med post til Pensionsstyrelsen
 
Pensionist - Spørgeskema ved ansøgning om dansk førtidspension i udlandet
Dette spørgeskema er et supplement til din ansøgning om dansk førtidspension i udlandet. Du skal svare på alle spørgsmålene.
 
Pensionist - Ansøgning om efterlevelseshjælpved bodeling i udlandet
Brug denne blanket, hvis du bor inden for EU/EØS, er blevet enke eller enkemand efter en person, der modtog dansk pension fra Pensionsstyrelsen, og du ønsker at søge om efterlevelseshjælp.
Vi skal have modtaget din ansøgning senest 6 måneder efter dødsfaldet. Der er også andre betingelser for tilkendelse af efterlevelseshjælp.
 
Pensionist - Ansøgning om helbredstillæg ved bopæl i udlandet
Brug denne blanket, hvis du bor i udlandet, modtager dansk pension fra Pensionsstyrelsen og ønsker at søge om helbredstillæg.
 
Pensionist - Ansøgning om personligt tillæg ved bopæl i udlandet
Brug denne blanket, hvis du bor i udlandet, modtager dansk pension fra Pensionsstyrelsen og ønsker at søge om personligt tillæg til en udgift. Bemærk, at personligt tillæg kun kan tilkendes folkepensionister og førtidspensionister, der modtaget pension efter reglerne fra før 1. januar 2003.
Udfyld blanketten, print den ud, vedlæg dokumentation for dine udgifter og indtægter og for den udgift, du søger om hjælp til, og send det med post til Pensionsstyrelsen.
 
Pensionist - Ansøgning om dansk folkepension i udlandet
Brug denne blanket, hvis du bor i udlandet og ønsker at søge om dansk folkepension. Brug ikke blanketten, hvis du har ret til pension fra dit bopælsland. Så skal du i stedet henvende dig til pensionsmyndighederne der.
 
Pensionist - Bankskema til valg af konto i bopælslandet
Brug denne blanket, hvis du ønsker at få udbetalt din danske pension til en konto i en bank i dit bopælsland. Der modtages ikke oplysninger om bankkonto telefonisk.
Hvis du i stedet ønsker at få udbetalt din pension på en konto i en bank i Danmark, skal du vælge en anden blanket.
Hvis du allerede får udbetalt pension, er det vigtigt, at du ikke lukker den konto, pensionen hidtil er gået ind på, før du har konstateret, at pensionen er begyndt at gå ind på den ny konto.
Vi beder dig om at få dine oplysninger godkendt af din bank, før du sender blanketten. Så er du sikker på, at oplysningerne er korrekte.
 
Pensionist - Bankskema til valg af konto i Danmark
Brug denne blanket, hvis du ønsker at få udbetalt din danske pension til en konto i en bank i Danmark. Der modtages ikke oplysninger om bankkonto telefonisk.
Hvis du i stedet ønsker at få udbetalt din pension på en konto i en bank i dit bopælsland, skal du vælge en anden blanket.
Hvis du allerede får udbetalt pension, er det vigtigt, at du ikke lukker den konto, pensionen hidtil er gået ind på, før du har konstateret, at pensionen er begyndt at gå ind på den ny konto.
Det er en god idé at få dine oplysninger godkendt af din bank, før du sender blanketten. Så er du sikker på, at oplysningerne er korrekte.
 
Pensionist - Civilstandserklæring
Brug denne blanket, hvis der er sket ændringer i dine personlige forhold, fx hvis du har fået en samlever, er blevet gift/skilt eller er blevet enke/enkemand.
Du har pligt til at oplyse sådanne ændringer. Der er brug for disse oplysninger for at kunne beregne og udbetale din pension korrekt.
 
Pensionist - Indtægtserklæring ved bopæl i EU/EØS, undtagen Norge og Sverige
Brug denne blanket, hvis du bor inden for EU/EØS (undtagen Norge eller Sverige) eller i Schweiz, og der er sket ændringer i dine eller din samlevers/ægtefælles indtægtsforhold, fx arbejdsindtægter eller renteindtægter.
Du har pligt til at oplyse sådanne ændringer. Oplysninger skal bruges for at beregne og udbetale din pension korrekt.
 
Pensionist - Ansøgning om opsat pension i udlandet
Brug denne blanket, hvis du bor i udlandet og ønsker at opsætte (udskyde) din folkepension.
Du kan opsætte din pension, hvis du har ret til dansk folkepension, er i arbejde som lønmodtager eller selvstændig i mindst 1000 timer årligt i et EU/EØS-land eller et land, som Danmark har indgået en konvention om social sikring med.
Opsat pension betyder, at du udskyder udbetalingen af din folkepension til et senere tidspunkt. Så forhøjes din pension med en procentdel (venteprocenten), så du får et løbende tillæg til pensionen (ventetillægget). Ventetillægget bliver højere, jo længere du opsætter pensionen, og jo ældre du er, når vi begynder at udbetale pensionen. Du kan højst opsætte pensionen i 120 måneder, og du kan opsætte den i to perioder.
 
Pensionist - Leveattest & Civilstandserklæring
En gang om året beder Pensionsstyrelsen pensionister i udlandet om at dokumentere, at de lever. Pensionisten skal både sende en leveattest og en civilstandserklæring. Pensionister i Norge, Sverige, Tyskland, Nederlandene og Australien er som udgangspunkt ikke omfattet af leveattestproceduren, men kan undtagelsesvist være det.
Du skal sende leveattesten og civilstandserklæringen til os i så god tid, at de er kommet frem til os inden den 1.5.2011.
Du skal kun udfylde leveattestens felt med adresse, hvis du har fået en ny adresse.
Leveattesten skal underskrives af 2 vitterlighedsvidner, der bekræfter, at du er i live. I stedet for vitterlighedsvidner kan du vælge at lade en offentlig myndighed i dit bopælsland stemple og underskrive.
Du skal selv underskrive civilstandserklæringen.
 
Pensionist - Ansøgning om ældrecheck (den supplerende pensionsydelse)
Brug denne blanket, hvis du er folkepensionist (alderspensionist), bor i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz og ønsker at søge om ældrechecken (den supplerende pensionsydelse).
Ældrechecken udbetales ikke automatisk til pensionister i udlandet. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 31.8.2011.
Udfyld blanketten og send den med post til Pensionsstyrelsen, Landemærket 11, DK-1119 København K.
 
Ansøgning om E121DK - sygesikring i bopælslandet for dansk regning
Brug denne blanket, hvis du er pensionist eller familiemedlem til en pensionist, bor i EU og ønsker at søge om sygesikring i bopælslandet for dansk regning.
Sociale pensioner (førtidspension eller folkepension) og tjenestemandspensioner (fra stat, amt eller kommune) kan give ret til E 121 DK for pensionisten og familiemedlemmer ved bopæl i EU. E121DK bruges ikke mellem de nordiske lande.
Private pensioner og efterløn giver ikke ret til E121DK.
Udfyld blanketten, print den ud og send den med post til Pensionsstyrelsen, Landemærket 11, DK-1119 København K.
 
Blanket EØS 8 – EØS-dagpengekort – månedskort
EØS-dagpengekort – Månedskort (blanket EØS 8) bruges, når du med danske dagpenge er taget til et andet EØS-land for at søge arbejde, og du har et dokument PD U2 fra din a-kasse. Du kan søge din a-kasse om et PD U2 med ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (blanket EØS 1).
 
Blanket EØS 7 - Oplysninger fra arbejdsgivere V - Efter arbejde i Danmark
Oplysninger fra arbejdsgivere V - Efter arbejde i Danmark (blanket EØS 7) kan bruges, når du som arbejdsgiver skal afgive oplysninger om dine tidligere ansatte til Pensionsstyrelsen eller a-kassen.
Du er forpligtet til at afgive oplysningerne når Pensionsstyrelsen eller a-kassen skal udstede et dokument PD U1 / E 301 til din tidligere ansatte, hvis din tidligere ansatte skal søge om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land. Hvis du ikke afgiver oplysningerne indenfor en nærmere angiven frist, kan du risikere bødestraf.
Fra 20. januar 2011 kan du indberette oplysningerne via virk.dk.
 
Blanket EØS 6 - Ansøgning om dokument PD U1 / Attest E 301 fra et andet EØS-land
Ansøgning om dokument PD U1 / E 301 fra et andet EØS-land (blanket EØS 6) bruges, når du skal optages i en dansk a-kasse, og du skal medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder med et dokument PD U1 / E 301 fra et andet EØS-land.
Du skal udfylde EØS 6 og sende den til din a-kasse.
 
Blanket EØS 4 - Ansøgning om dokument PD U1 / Attest E 301 DK eller N 301 DK
Ansøgning om dokument PD U1/attest E 301 fra et andet EØS-land (Blanket EØS 4.0) og Ansøgning om dokument PD U1/attest E 301 fra et andet EØS-land (EØS 7) bruges til ansøgning om dokument PD U1 / E 301. PD U1 / E 301 kan bruges til at overføre danske arbejds- og forsikringsperioder, hvis du skal søge om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land.
Hvis du har været medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse), imens du arbejdede i Danmark, skal du sende ansøgningsskemaet til din a-kasse. Hvis du ikke har været medlem af en dansk a-kasse, skal du sende ansøgningsskemaet til Pensionsstyrelsen.
Du kan bede din tidligere arbejdsgiver om, at udfylde en ansøgningsblanket EØS 7. Denne blanket skal din tidligere arbejdsgiver sende til din a-kasse eller Pensionsstyrelsen. Hvis du har haft flere arbejdsgivere, skal de hver især udfylde en blanket EØS 7.
Hvis din tidligere arbejdsgiver ikke sender blanket EØS 7, kan du selv udfylde ansøgningsblanket EØS 4.0 og sende den til din a-kasse eller Pensionsstyrelsen. Herefter skal a-kassen eller Pensionsstyrelsen indhente oplysninger fra din tidligere arbejdsgiver.
Det er vigtigt, at du oplyser den adresse, som du ønsker PD U1 / E 301 sendt til.
 
Blanket EØS 1 - Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land
Med ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (blanket EØS 1) kan du søge din a-kasse om ret til 3 måneders dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land med et dokument PD U1 / E 303. Du kan tidligst søge om dokumentet 4 uger før din afrejse fra Danmark. Du kan læse mere i vejledningen bagerst på blanketten.
 
Pensionist - Attestation af bopæls- og skatteforhold
Brug denne blanket fra skat, hvis du mener, du har mulighed for at opnå fritagelse for at betale dansk skat af din danske pension.
Du skal udskrive blanketten og få den udfyldt af skattemyndighederne i dit bopælsland. Derefter skal du enten sende den til SKAT eller til Pensionsstyrelsen
 
Lejekontrakt i Spanien (DK)
Typisk anvendt lejekontrakt i Spanien
 


Spain Property via RSS FeedLån i Nykredit til køb af bolig i Spanien
Køb & Udlejning i Spanien
Spain Property - East of Malaga, Competa, Axaequia, Spain
Spain Property - Costa Blanca, Spain
Spain Property - Costa Tropical, Granada, Spain
Spain Property - Almeria, Spain
Spain Property - Mallorca - Bellares, Spain
blandet